Äldre Tidningsartiklar 2009-2011

Datum                        Artikel
_______________________________________________________________
December 2011         Giraff inom vården väcker frågor
21 Oktober 2011        Kunglig glans i Västerås
14 Oktober 2011        Giraff ska hålla äldre sällskap
9 Juli 2011                  Tekniken som räddar äldre människor
Juni 2011                    Kinas ambassadör besöker Giraff
Maj 2011                    Social Giraff ger trygghet i äldrevården
30 Mars 2011             Hemtjänst via Giraff
November 2010          Giraff- ”Vilken häftig uppfinning”
22 Maj 2010                En tidsresa i musikens tecken
21 Augusti 2009         Rikare liv med Giraff