Regeringen ska satsa på e-hemtjänst inom socialtjänsten.

Enligt Regeringskansliet (2012) ”Syftet med satsningen på e-hälsa är att få fart på utvecklingen i socialtjänsten i alla kommuner, för att skapa nytta för invånarna, professionen och beslutsfattarna. Ett prioriterat mål är att utveckla e-tjänster inom socialtjänsten, för att öka tillgängligheten på brukarnas villkor. Ett annat mål är att ge personalen bättre möjlighet att dokumentera och komma åt information hemma hos brukarna i hemtjänsten. Ett tredje mål är att säkerställa fungerande trygghetslarm hos alla äldre personer som behöver det. Satsningen ska underlätta övergången från analoga till digitala trygghetslarm. För att uppnå målen fördelas ett stimulansbidrag på 70 miljoner kronor till de län som bidrar med lika stor egen finansiering”. Klicka här för att läsa hela artikeln.

Giraff har omnämnts som en av de tio medicinska robotar som kan förändra hälso- och sjukvården

Information Week, en publikation och informationsportal i USA, nämner Giraff som en utav de tio medicinska robotar som kan förändra hälso- och sjukvården.

”Från microbotar som kan skrapa plack från artärerna till personlig assistansrobotar som hjälper till att vårda patienter.  Medicinska robotar omvandlar sjukvården.” skriver Michelle McNickle på informationsportalen ”Infomation Week”.

Klicka här för att läsa den fullständiga artikeln samt se beskrivningen av ”Västerås Giraff” på sidan 2!

Giraff first ICT technology in Australia for support of dementia patients.

Known to its caregivers as “Gerry,” Giraff has captured media attention in Australia as the first ICT technology in that country to offer video telecommunications support for people with dementia who want to keep in contact with their relatives.  According to Professor Wendy Moyle, “it is a good solution to help people with dementia to increase communication between the patient and their relatives. This is a significant benefit for people with dementia to improve their lives at home or in residential care.”

Estell is the person in the TV news segment who currently uses the first Giraff in Australia, in a retirement home.  Giraff helps keep the communication between the patient and their loved ones wherever they are located around the world.  The TV news story explains how Giraff is used as a tool in research to achieve a better understanding of dementia by recording all conversations. Click here to see the video and by clicking here, you may read the article and listen to the sound clip.