Regeringen ska satsa på e-hemtjänst inom socialtjänsten.

Enligt Regeringskansliet (2012) ”Syftet med satsningen på e-hälsa är att få fart på utvecklingen i socialtjänsten i alla kommuner, för att skapa nytta för invånarna, professionen och beslutsfattarna. Ett prioriterat mål är att utveckla e-tjänster inom socialtjänsten, för att öka tillgängligheten på brukarnas villkor. Ett annat mål är att ge personalen bättre möjlighet att dokumentera och komma åt information hemma hos brukarna i hemtjänsten. Ett tredje mål är att säkerställa fungerande trygghetslarm hos alla äldre personer som behöver det. Satsningen ska underlätta övergången från analoga till digitala trygghetslarm. För att uppnå målen fördelas ett stimulansbidrag på 70 miljoner kronor till de län som bidrar med lika stor egen finansiering”. Klicka här för att läsa hela artikeln.

Giraff har omnämnts som en av de tio medicinska robotar som kan förändra hälso- och sjukvården

Information Week, en publikation och informationsportal i USA, nämner Giraff som en utav de tio medicinska robotar som kan förändra hälso- och sjukvården.

”Från microbotar som kan skrapa plack från artärerna till personlig assistansrobotar som hjälper till att vårda patienter.  Medicinska robotar omvandlar sjukvården.” skriver Michelle McNickle på informationsportalen ”Infomation Week”.

Klicka här för att läsa den fullständiga artikeln samt se beskrivningen av ”Västerås Giraff” på sidan 2!

Giraff hjälper forskare i Australien med om demenssjukdom!

Giraff (Gerry) har fångat medias uppmärksamhet i Australien. Giraff är den första IKT välfärdsteknologin i Australien som erbjuder video-telekommunikation för dementa personer som vill hålla kontakt med sina anhöriga. Professor Wendy Moyle tycker att det är en bra lösning som hjälper dementa med att öka kommunikationen mellan vårdtagaren och sina anhöriga. Detta är en betydelsefullt fördel för dementa personer att ha en bra kommunikation som hjälper till att underlätta deras liv i hemmet eller i äldre boendet. Estell är personen från reportagen som i dagens läge använder sig av den första och enda Giraff i Australien, i ett äldre boende. Giraff hjälper med att hålla kommunikationen mellan vårdtagaren och dess anhöriga vart de än befinner sig runt om i världen. I reportagen förmedlar att Giraff kan även användas som en hjälpmedel inom forskning för att uppnå en bättre förståelse om demenssjukdomen genom att spela in alla konversationerna med hjälp av en extern kamera som sitter på Giraffen. Klicka här för att se reportagen samt klicka här för att läsa artikeln.

10 december mediavisning

Giraff – en ny del av dagens  hemtjänst och vård – välfärdsteknologi på fjärrstyrda hjul – visning på Kulturhuset den 10 december kl. 15.00

Välkommen till mediavisning och demo av Giraff måndag den 10 december kl. 15.00 i Ekoteket, Kulturhuset Stockholm!

MEDIA VÄLKOMNAS!

Många svenska kommuner står inför utmaningen om hur lindra äldrechocken? Hur kunna ge god äldreomsorg med hög kvalitet trots en kraftigt ökande andel äldre? Inom bara några år kommer andelen 80 år och äldre att ha ökat från cirka 400 000 personer till 600 000 personer. Många lever friska liv medan andra behöver hjälp från samhället. Hur ska vi klara detta?

En del av svaret kan de få med användande av ny välfärdsteknologi. Giraff är en ”Skype på hjul” som nu kommer att erbjudas bland annat de äldre i Västerås stad som en del av den kommunala satsningen på så kallad e-hemtjänst. Giraff kan fjärrstyras både av vårdgivare inom hemtjänsten och av anhöriga till en vårdtagare. Med denna lösning kan vårdtagarna öka sin livskvalitet och vårdgivarna spara resurser. Vid användande av Giraff kan vårdgivaren också styra om sina egna insatser till mer kvalitativa sådana.

Nu visar vi Giraff för media. Vid visningen kommer du att få en presentation och möjlighet att testa Giraff.

För högupplösta bilder och mer information: http://www.giraff.org/download-manager/

Välkommen!

Giraff Technologies AB
Sintervägen 14
721 30 Västerås, Sweden
Phone: +46 73 047 01 29
Epost: info@giraff.org
www.giraff.org

Giraff sammanför människor i hemtjänsten och i vården. Med Giraff kan du besöka ett hem via Internet – lika säkert och naturligt som om du vore där personligen. Du rör dig fritt i hemmet med hjälp av en datormus och interagerar med de boende via videokonferens. Giraff bidrar till ökad livskvalitet och spar resurser i vården.

Giraff Technologies tillverkning finns i Västerås på Sintervägen 14. Mer information på www.giraff.org