Smart homes technology tested in Örebro

A safer and healthier old age – that is the aim of GiraffPlus, an international project led by researchers at Örebro University, Sweden. With a focus of developing sophisticated aids for the elderly in close collaboration with the intended users, the project is now about to test the new technology in real homes. Click here to read the article and see the film.

Teknik för framtidens intelligenta hem testas i Örebro

En tryggare och friskare ålderdom är målet för forskningen inom Giraffplus. Det internationella projektet, som leds av forskare vid Örebro universitet, utvecklar avancerade tekniska hjälpmedel för äldre i nära samarbete med användarna. Nu ska tekniken testas i riktiga hem.Klicka här för att läsa artikeln och se filmen.

Giraff key player in new EU-project VictoryaHome

The Giraff mobile telepresence solution will be the focal point of a new EU project called VictoryaHome, with the goal to create a ”care network” of professionals, family and friends in support of older adults living independently at home.

Click here to read the article and here to see photos.