Giraff kommer att hjälpa till med förbättring av telemedicinsk behandling

I samarbete med tre andra GTS-institut, kommer DTI utveckla en ny IT-plattform, vilket kommer att göra det lättare för danska och utländska företag att utveckla telemedicinska lösningar. Projektet pågår mellan 2013-2015 och kommer dels förbättra förebyggande behandling men även bidra till enastående framsteg för telemedicinska företag, såsom Giraff. Klicka här för att läsa artikeln.

Giraff to assist in the improvement of telemedical treatment

In collaboration with three other GTS institutes, the Danish Technological Institute will develop a new IT platform, which will make it easier for Danish and foreign companies to develop telemedical solutions. The project runs from 2013 to 2015 and will both ensure improved preventive treatment and also contribute to a remarkable progress for telemedicine companies, such as Giraff. Click here to read the article.

Giraff spelar en nyckelroll i REMODEM EU-projektet

REMODEM projektet är gränsöverskridande och involverar partners i Skottland, Sverige, Norge, Färöarna och Grönland. Dessa länder har avlägsna områden där människor ofta har större svårigheter att få tillgång specialistvård och omsorg än de som bor i städer. Giraff kommer att spela en nyckelroll i detta arbete för att ge bättre vård. Klicka här för att läsa om projektet.