Giraff Technologies AB kommer närvara vid Jobb Shop

Giraff Technologies AB kommer närvara vid Jobb Shop på Aros Congress Center i Västerås den 8 september.

Jobb Shops fokus är att locka hit jobbsökande ingenjörer. Tanken är inte att ingenjörer i Mälardalen ska byta jobb med varandra, varför annonsering sker på nationell nivå och busstransport erbjuds från utvalda orter. Under några hektiska timmar vid fjolårets arrangemang besökte drygt 300 ingenjörer Sveriges största och enda ingenjörsmässa.

Jobb Shop är ett samarrangemang mellan Västerås Science Park, Automation Region och Jobba i Västerås. Klicka här för mer information.

GiraffPlus har blivit utvalt att ställa ut på ICT 2013

GiraffPlus projektet har blivit utvalt  att ställa ut på ICT 2013  6-8 november i Vilnius, Litauen. Eventet kommer att samla mer än 4000 forskare, innovatörer, entreprenörer, företrädare för näringslivet, ungdomar och politiker, och kommer att fokusera på Horizon 2020 – EU: s ramprogram för forskning och innovation för 2014-2020. GiraffPlus kommer att ställa ut och visa hela projektet, ett komplext system som övervakar verksamheten i hemmet med hjälp av ett nätverk av sensorer, både i och runt hemmet såväl som på kroppen. Klicka här för att läsa mer om konferensen.

 

 

GiraffPlus selected to exhibit at the ICT 2013 Conference

The GiraffPlus project has been selected to exhibit at the European Commission’s ICT 2013 Conference 6-8 November in Vilnius, Lithuania . The event will collect more than 4000 researchers, innovators, entrepreneurs, industry representatives, young people and politicians and will focus on Horizon 2020 – the EU’s Framework Programme for Research and Innovation for 2014-2020. GiraffPlus will exhibit and demo its entire project, a complex system that monitors activities in the home using a network of sensors, both in and around the home as well as on the body. Click here to read more about the conference.

 

 

 

Notera datumet för 2013 AAL Forum i Norrköping!

Årets Ambient Assisted Living Forum kommer att hållas September 24-26 i Norrköping, Sverige. Giraff visas tydligt där som en del av flera EU-projekt och en särskild session om de utmaningar för nya AAL lösningar på marknaden. Du kan läsa mer om detta och registrera dig på http://www.aal-europe.eu/aal-forum-2013/. Du kan också titta på ett filmklipp här http://www.aal-europe.eu/movie-series/.

Vi ses där!

Save the date for the 2013 AAL Forum in Norrköping!

This year’s Ambient Assisted Living Forum will be held September 24-26 in Norrköping, Sweden. Giraff will be displayed prominently there as part of several EU projects and a special session on the challenges of bringing new AAL solutions to the market. You can learn more about this important event and register at http://www.aal-europe.eu/aal-forum-2013/. Also, you can watch the AAL video prepared in advance of the event at http://www.aal-europe.eu/movie-series/.

See you there!