Giraff diskuteras i Paladyn Journal of Behavioral Robotics

Abstract
The field of mobile robotic telepresence for social communication is in rapid expansion and it is of interest to understand what promotes good interaction. In this paper, we present the results of an experiment where novice users working in health care were given a guided tour while maneuvering a mobile robotic telepresence system for the first time. In a previous study, it was found that subjective presence questionnaires and observations of spatial configurations based on Kendon’s F-formations were useful to evaluate quality of interaction in mobile robotic telepresence. In an effort to find more automated methods to assess the quality of interaction, the study in this paper used the same measures, with the addition of objective sociometric measures. Experimental results show that the quantitative analysis of the sociometric data correlates with a number of parameters gathered via qualitative analysis, e.g. different dimensions of presence and observed problems in maneuvering the robot.

Klicka här för att läsa artikeln.

Giraff discussed in Paladyn Journal of Behavioral Robotics

Abstract
The field of mobile robotic telepresence for social communication is in rapid expansion and it is of interest to understand what promotes good interaction. In this paper, we present the results of an experiment where novice users working in health care were given a guided tour while maneuvering a mobile robotic telepresence system for the first time. In a previous study, it was found that subjective presence questionnaires and observations of spatial configurations based on Kendon’s F-formations were useful to evaluate quality of interaction in mobile robotic telepresence. In an effort to find more automated methods to assess the quality of interaction, the study in this paper used the same measures, with the addition of objective sociometric measures. Experimental results show that the quantitative analysis of the sociometric data correlates with a number of parameters gathered via qualitative analysis, e.g. different dimensions of presence and observed problems in maneuvering the robot.

Click here to read the article.

Bättre robotar ger vårdsamtal kvalitet

För att en robot ska fungera bra i hemmiljö, måste den anpassas till hur vi människor påverkas av att interagera med en robot i stället för en annan människa. I en doktorsavhandling vid Örebro universitet studerar Annica Kristoffersson hur kunskaperna om hur människor interagerar med varandra kan förbättra utformningen av robotsystem. Klicka här för att läsa artikeln.