Giraff deltar i Robot Vecka

Om veckan: Den europeiska Robot Vecka erbjuder en vecka av olika robotrelaterade aktiviteter runt om i Europa för allmänheten, belyser ökande betydelsen av robotteknik i en mängd olika användningsområden. Veckan syftar till att inspirera teknik utbildning i elever i alla åldrar att göra karriär inom STEM-relaterade områden, dvs vetenskap, teknik, teknik och matematik. Klicka här för att läsa mer!

I Sverige: Giraff kommer att demonstreras i det allmänna mötet genom att ha någon vid evenemanget besöker en Giraff i Västerås, Sverige. Klicka här för att läsa mer och se schemat för händelser.

I Finland: Robotar kommer – är du redo? Klicka här för att läsa mer och se schemat av händelser.

Giraff participates in European Robotics Week

About the Week: The European Robotics Week offers one week of various robotics related activities across Europe for the general public, highlighting growing importance of robotics in a wide variety of application areas. The Week aims at inspiring technology education in students of all ages to pursue careers in STEM-related fields, i.e. science, technology, engineering and math. Click here to read more!

In Sweden: Giraff will be demonstrated in the general session by having someone at the event visit a Giraff in Västerås, Sweden.  Click here to read more and view the schedule of events (Swedish text).

In Finland: Robots are coming – are you ready? Click here to read more and view the schedule of events.

Giraff used to improve telemedical treatment

In collaboration with three other GTS institutes, the Danish Technological Institute will develop a new IT platform, which will make it easier for Danish and foreign companies to develop telemedical solutions. The project runs from 2013 to 2015 and will both ensure improved preventive treatment and also contribute to a remarkable progress for telemedicine companies. Click here to read more.