Billions to earn from the e-home care

​According to a new research report, municipalities in Sweden would be able to save 53 billion by 2020 if every household got fast broadband and new digital services used by home care services.

Click here to read more (the article is in Swedish).

Build a care network for your loved one! Giraff is now preparing to offer its home care service directly to individuals and their families.

Book a demo today!

Are you are an older person who wants to continue living independently at home? Or a family member who worries that your older loved ones are OK on their own? Perhaps they are not yet eligible to receive public care services but still need help, so the responsibility falls to the family.

Giraff can put its experience with elderly and home care organizations to work for you, by using technology to help you build a care network of family and friends around your loved one. We are preparing a private service designed specifically for families, whose capabilities will expand over time to support the growing needs of elderly living at home.

Our goal is to enable people to continue living independently with a good quality of life, with the support of their family and friends no matter where they live in the world.

Contact us to learn more! Tell us what country you live in and a little about your loved ones and their care situation, and we will send you more information about our private service and how Giraff can help you.

Make a Giraff visit over the Internet to Västerås, Sweden right from your computer and see how it works for yourself! Just tell us when you would like to visit and we will send you the download link and schedule a visit at your convenience. You will be amazed!

Bygg ett vårdnätverk för din kära! Giraff förbereder sig just nu för att erbjuda sin hemtjänst direkt till individer och deras familjer.

Boka demo idag!

Är du en äldre person som vill fortsätta att bo självständigt hemma? Eller är du en familjemedlem som oroar dig att dina äldre nära och kära inte klarar sig på egen hand? Den offentliga omsorgen kanske inte finns tillgänglig men de behöver fortfarande hjälp i vardagen och då är det du som får ta ansvaret.

Giraff kan med sina erfarenheter inom äldre- och hemvården hjälpa dig att genom teknik bygga ett vårdnätverk för familj och vänner kring din älskade. Just nu förbereder vi en privat tjänst speciellt anpassad för familjer. Tjänsten är under ständig utveckling för att tillgodose de ökande behoven hos de äldre som bor hemma.

Vårt mål är att ge människor möjligheten att fortsatt leva självständigt med en god livskvalitet med stöd av familj och vänner oavsett var de bor i världen.

Kontakta oss för att veta mer! Berätta ni bor och hur dagens situation ser ut för din kära så återkommer vi med information om vår privata tjänst och hur Giraff kan hjälpa er.

Besök Giraff i Västerås idag direkt genom din internetuppkopplade dator och upptäck själv hur den fungerar! Informera oss om när ni skulle vilja besöka oss så skickar vi en nedladdningslänk samt bokar in en tid. Du kommer inte tro dina ögon!