GiraffPlus i RAInews24

En italiensk nationellt nätverk, RAInews24, visade en video av en primär användare, som använder giraffen i Italien. En beskrivning av GiraffPlus-projektet presenterades också.

Klicka här för att se filmen (filmen är på italienska).

GiraffPlus in RAInews24

An Italian national network, RAInews24, showed a video of a primary user, who uses the giraff in Italy. A description of the GiraffPlus project was presented as well.

Click here to see the video (the video is in Italian).