GiraffPlus projekt på CNC i China

One more publication for the GiraffPlus project! This time a global English-language Chinese news channel, CNC, showed a video from the primary user in Italy. The user shared the experience of using the giraff and the GiraffPlus system.

Klicka här för att läsa mer.

GiraffPlus project at CNC in China

One more publication for the GiraffPlus project! This time a global English-language Chinese news channel, CNC, showed a video from the primary user in Italy. The user shared the experience of using the giraff and the GiraffPlus system.

Click here to read the article.

En robot har uppsikt över äldstes hälsan

Ett konsortium medlem från GiraffPlus-projektet intervjuades av Diario médico, en viktig spansk tidskrift för vårdpersonal. Det beskrivs i artikeln hur användningen av Giraffpus sensorer och giraffen skulle kunna underlätta en tidig upptäckt av några viktiga sjukdom och ett snabbt ingripande vilket möjliggör en längre självständigt liv för de äldste.

Klicka här för att läsa artikeln (artikeln är på spanska).