Västerås Stad använder Giraff inom e-hemtjänst

Västerås Tidning har publicerat en artikel som beskriver de olika nya tekniker som används inom e-hemtjänst i Västerås kommun. Giraff omnämns som ett alternativ för att möjliggöra kommunikation med vårdpersonal, vänner och släkt.

Klicka här för att läsa artikeln.